บุคลากรผู้บริหารงาน

ประพันธ์ นาคินทร์ (Prapan nakin)
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ALEK-TECH Engineering Co.,Ltd.)

ประวัติการศึกษา (Education History)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ประวัติการทำงาน (Working History)
พ.ศ.2539-2543 ตำแหน่งวิศวกร (Engineer) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-2556 ตำแหน่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Engineer) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
Cisco Certified:CCNA

 

อำนวย หน่อแดง  (Amnuay Nordang)
ผู้จัดการโครงการ (Project Managerr)
บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ALEK-TECH Engineering Co.,Ltd.)

ประวัติการศึกษา (Education History)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการทำงาน (Working History)
พ.ศ.2549-2559 อาจารย์ประจำแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
พ.ศ.2560-2562 ตำแหน่งวิศวกร (Engineer) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

 

ปี 2561 บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมโครงการผู้จัดจำหน่ายสินค้า Honeywell

บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี ฮันนี่เวลล์ (Honeywell) ภาคใต้ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อ ปี พศ. 2561 ให้จัดสำหน่ายสินค้า ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Systems) ระบบประกาศเสียง (PAVA)  ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems) ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control Systems)  รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทตัวแทน ในภาคใต้และทางบริษัทยังมีการจัดอบรม สัมมนา และได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความสามารถในการบริการลูกค้าในเขตภาคใต้ได้อย่างทั่วถึง

21-05-2561 งานประชุมนักธุรกิจจากทุกภาคของประเทศไทย

เพื่อการทำการตลาดสินค้า Honeywell ณ ตึกเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เราจะช่วยเหลือ พัฒนาให้สินค้า ราคา และปัจจัยอื่นๆ ให้เอื้ออำนวยแก่ธุรกิจของทานให้มากที่สุด

แผนที่..

Alek-Tech Messenger