Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/alektechco/domains/alektech.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
FM-200 และ Novec1230 – Honeywell Security and Fire ภาคใต้ | บริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง

FM-200 และ Novec1230

Fire Suppression System

      ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200 และ Novec1230™ ต่างกันอย่างไร ???? 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้สารที่ใช้ดับเพลิงมีด้วยกันหลายประเภท เช่น FM200 , NOVEC1230 , Innert Gas ดังนั้นหากเกิดไฟไหม้แล้วไม่มีคนอยู่ จะไม่สามารถมีใครป้องกันได้ทัน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบใช้สารเคมี หรือ Innert Gas จึงเหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ห้องคอมพิวเตอร์

 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มีอยู่หลายประเภท เช่น น้ำ ก๊าซเฉื่อย หรือ สารสะอาด
 • น้ำ ถ้าเป็นระบบดับเพลิงแบบ น้ำ หรือ Sprinkle ทั่วไป สามารถดับไฟได้ แต่จะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
 • ก๊าซเฉื่อย มีอยู่หลายชนิดที่นิยมนำมาใช้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น IG55 , IG100 , IG541
 • สารเคมี เป็นที่นิยมในการติดตั้งกันอย่างแผร่หลาย เช่น FM200 , Halogen . NOVEC1230

เทคโนโลยีของสารเคมีหรือก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิง ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อไม่ให้ทำลายสภาวะแวดล้อมและเป็นอัตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นสารเคมีหรือก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิงนั้นต้องมีค่า ODP (Ozone Depletion Potential) และ GWP (Global Warming Potential) เท่ากับ หรือเข้าใกล้ 0 มากที่สุด ซึ่งทำให้สาร FM200 ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากถูกมองว่าทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำสาร NOVEC1230 เข้ามาทดแทน และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก สารสะอาด ไม่ว่าจะเป็น FM200 หรือ NOVEC1230 มีแรงดันที่ต่ำกว่า ก๊าซเฉื่อย IG100 IG55 IG541 มาก ส่งผลให้การติดตั้งได้สะดวกกว่ามาก โดยสารดับเพลิงแบบสะอาดที่ใช้ จะไม่ทำให้อุปกรณ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ระบบดับเพลิงแบบสารสะอาดนี้ ไม่ว่าจะเป็น FM200 , NOVEC1230 , IG100 , IG55 จะเป็นระบบฉีดสารสะอาดแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) โดยพื้นที่ป้องกันจะต้องมีการปิดล้อมอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้สารสะอาดรั่วไหลออกไปจากพื้นที่ป้องกัน ในขณะที่ระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงทำงานสารสะอาดดับเพลิงที่ใช้ในการดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง

 

 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200

ลักษณะการดับเพลิงไหม้
ตัดกระบวนการเกิดเพลิงไหม้โดยการลดอุณหภูมิและตัดออกซิเจนไม่สามารถติดไฟได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร FM-200 ซึ่งเป็นก๊าซสังเคราะห์ สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน
 • สารดับเพลิงมีค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์
 • สารดับเพลิงมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง จึงใช้ตัวถังบรรจุในจำนวนที่น้อยกว่า ทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บถังบรรจุ
 • ตัวถังบรรจุสารมีให้เลือกหลายขนาด แล้วแต่การคำนวณ และระบบมีให้เลือกทั้งแบบ 25 Bar และ 50 Bar
 • ระบบสามารถสั่งงานได้ทั้งแบบ Electric และ Manual
 • ในกรณีที่ใช้ระบบแบบ 50 Bar นั้นจะทำให้ตัวถังบรรจุและท่อที่ใช้มีขนาดเล็กลง เดินท่อได้ไกลขึ้นกว่าปกติ (3X more than standard 25 bar systems) ตลอดจนสามารถทำ Multizone Systems ได้
 • ค่าด้านสิ่งแวดล้อมคือ D.P. ( Ozone Depletion Potential ) = 0 และค่า G.W.P ( Global Warming Potential ) = 3500
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL, FM, VDS ฯลฯ

การออกแบบระบบ        
โดยปริมาตรแล้วก๊าซ FM – 200
จะใช้แค่ 6.25%-10% ของปริมาตรพื้นที่เท่านั้น  เมื่อเปรียบเทียบกับ CO2 และ Inert Gas จำนวนถังจึงน้อยกว่ามาก

 

น้ำยาดับเพลิง 3M Novec™ 1230

คือ สารสะอาดดับเพลิง (clean agent) โดย 3เอ็ม ได้ค้นคว้าและพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้สารเฮลอน (Halon) ซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง น้ำยาดับเพลิง 3M™ Novec 1230 มีคุณสมบัติหลัก ดังนี้

 • เป็นสารสะอาดดับเพลิง (clean agent) เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน มีพิษต่อคนน้อย และไม่ทำอันตรายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • มีค่าศักยภาพในการทำลายโอโซนเป็น ศูนย์ (Ozone Depletion Potential, ODP = 0)
 • มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนเป็น หนึ่ง (Global Warming Potential, GWP = 1)
 • ช่วงเวลาที่สารตกค้างในบรรยากาศเพียง 5 วัน (Atmospheric lifetime 5 days)
 • ช่วงค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์ (Safety Margin) สูงกว่าสารเคมีประเภทอื่นๆ

สารทั้งคู่เหมาะสำหรับติดตั้ง

ในห้องสำคัญที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ห้อง Server, ห้อง Data Center, ห้องควบคุม, ห้อง UPS ห้องไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์ และห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ฯลฯ

 ส่วนประกอบของระบบ
• ชุดควบคุมหลัก
– แผงควบคุมหลัก
– แบตเตอร์รี่สำรอง
• อุปกรณ์แจ้งเตือน
– กระดิ่ง (Bell)
– ฮอนด์  (Horn)
– ไฟกระพริบ (Strobe light)
• อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซ
– โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
– วาล์วปล่อยฉุกเฉิน (Manual Valve)

สรุปสั้นๆ..

จะเห็นได้ว่า สารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มีค่าต่างๆที่ดีกว่า ดังนี้

 1. มีค่า Safety Margin สูงกว่า(เทียบจากส่วนต่างของ  %ความเข้มข้นต่อปริมาตรที่ใช้ในการดับเพลิง กับค่า NOAEL) แสดงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์มากกว่า
 2. มีค่า GWP (Global Warming Potential : ค่าศักยภาพในการ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน) ต่ำมาก แทบจะไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย
 3. มีค่า ALT (Atmospheric Lifetime : ค่าการตกค้างในชั้นบรรยากาศ) ที่น้อยกว่ามาก นั่นหมายถึงแทบจะไม่มีการตกค้างในชั้นบรรยากาศเลย

แต่ทั้งนี้ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสารสะอาดดับเพลิง FM-200 จะมีข้อด้อยกว่าดังนี้

 1. ใช้ปริมาณสารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มากกว่าประมาณ 15% ที่ปริมาตรห้องเท่ากัน
 2. จากข้อ 1 ทำให้อาจจะต้องใช้ขนาดถัง , ขนาดท่อ และอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น ส่งผลให้ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย

จากข้อมูลด้านบนจึงพอสรุปได้ว่า สารสะอาดดับเพลิง NOVEC-1230 มีข้อดีกว่าในด้านความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น(เพียงเล็กน้อย) ส่วนประสิทธิภาพในการดับเพลิงไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้นสำหรับการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้า คุณเองก็สามารถช่วยโลกของเราได้เพราะกระแสโลกในปัจจุบันมีการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก การเลือกสารสะอาดดับเพลิงที่เป็นมิตรกับแวดล้อมก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยโลกของเราได้

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYnRk3B-Vb4

https://www.youtube.com/watch?v=EpYAPC8wLcM

https://www.youtube.com/watch?v=P9E1MUUDTtQ

 

ขอบคุณ VDO ดี ๆจาก  http://www.ife.co.th และ บทความบางส่วน จาก บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

 

 

Alek-Tech Messenger